NORMALINIŲ AUKŠČIŲ TRANSFORMAVIMAS IŠ BAS 77 Į LAS 07

Taško LKS 94 elipsoidinės koordinatės

Platuma

Ilguma


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taško LKS 94 plokštuminės koordinatės